مشاهده دسته

بخش نامه ها

ارسال ۳ ماهه آمار پسماند کارخانجات

کلیه کارخانجات محترم شهرستان بروجرد با سلام احتراما دستور فرمائید مسئول بهداشت حرفه ای آن شرکت/کارخانه فرم پسماند ارسالی ذیل را بصورت ۳ ماهه( تابستان

۲۲ شهریور، ۱۳۹۷ بخش نامه ها

تکمیل فرم اطلاعات مواد شیمیائی مصرفی و موجود

با سلام بدینوسیله به اطلاع کلیه کارشناسان بهداشت حرفه ای کارخانجات  شهرستان بروجرد میرساند فرم اطلاعات موادشیمیائی موجود و مصرفی را بر اساس فایل ارسالی

۱۵ مرداد، ۱۳۹۷ بخش نامه ها

ارسال آمار ارگونومی در قالب فرمهای سه ماهه

imgimg _۰۰۰۱img _۰۰۰۲img _۰۰۰۳img_ ۰۰۰۴img _%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%

۱۷ خرداد، ۱۳۹۶ بخش نامه ها

آئیننامه تاسیسات مرکز بهداشت کار در کارگاهها

%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b

۱۶ بهمن، ۱۳۹۵ بخش نامه ها

آئیننامه تاسیسات کارگاهی

%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c

۱۴ دی، ۱۳۹۵ بخش نامه ها

آئیننامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

آئیننامه تاسیسات کارگاهی

۲۷ مرداد، ۱۳۹۵ بخش نامه ها
برگشت به بالا تمام حقوق برای واحد مهندسی بهداشت حرفه ایی مرکز بهداشت بروجرد محفوظ است
پوسته از تمپ‌ها