کلیه کارخانجات محترم شهرستان بروجرد

با سلام

احتراما دستور فرمائید مسئول بهداشت حرفه ای آن شرکت/کارخانه فرم پسماند ارسالی ذیل را بصورت ۳ ماهه( تابستان ۹۷)تکمیل و در اسرع وقت به مرکز بهداشت ارسال دارند./.

pasmand

pasmand

 

دستورالعمل تکمیل فرم پسماند

pasmand1