با سلام

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارشناسان بهداشت حرفه ای کارخانجات  شهرستان بروجرد میرساند فرم اطلاعات موادشیمیائی موجود و مصرفی را بر اساس فایل ارسالی تکمیل و حداکثر تا مورخه ۱۸/۵/۹۷ (پنجشنبه)به این مرکز ارسال نمائید./.

form

pivast1