به:کلیه کارخانجات و شرکتهای شهرستان بروجرد

با سلام

احتراما به منظور دریافت دعوتنامه جلسه آموزشی روی متن مذکور کلیک نمائید./.دعوتنامه