((رعايت اصول بهداشت حرفه اي در محيط كار = تضمين سلامت شاغلين و افزایش تولید))

 

مدیریت محترم كليه كارخانجات و شركتهاي شهرستان بروجرد

سلام علیکم

احتراما دستور فرمائید مسئول بهداشت حرفه ای آن شرکت موارد مشروحه ذیل را تهیه و نتیجه را در قالب فایل حداکثر تا مورخه ۹۵/۵/۳۰ به ایمیل زیر ارسال دارند./.

 

  • فایل برچسبهای تهیه شده از مواد شیمیائی مطابق با فرمت تحویل شده در کلاس آموزشی  

 

  • فایل آنالیز پوسچر مشاغل انجام شده به انضمام فیلم و عکس از پوسچر کارگر

 

  • فایل ترسیم شاخصها بصورت مقایسه ای و رنگی بعنوان مثال عوامل زیان آور مورد مواجهه کارگران ،بیماریهای ناشی از کار و کنترل عوامل زیان آور در زمانهای مختلف در قالب اکسل (مقایسه سالیانه یا ۶ ماهه یا سه ماهه ) و نصب آن روی برد واحد بهداشت حرفه ای کارخانه  

 

  • ارسال فایل کنترلهای عوامل زیان آور به انضمام فیلم و عکس از ابتدای سال ۹۴ تاکنون

لازم بذکر میباشد ایمیل بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت بروجرد به آدرس Email:herfeibrojerd@yahoo.comجهت استفاده نیروهای بهداشت حرفه ای شهرستان در حال حاضر فعال میباشد./.