روز جهاني بهداشت حرفه اي ، روز پيام آوران سلامت ، ارمغان آوران محيط كار سالم ،روز سلامت انديشان و حافظان نيروي كار و سرمايه ملي بر تمامي اساتيد ، فرهيختگان ، دانشجويان ، دانش آموختگان بهداشت حرفه اي و کلیه زحمتکشان در عرصه سلامت شاغلین مبارك باد.

اميد است با تلاشهاي همه جانبه دست اندركاران و رعايت استانداردهاي ايمني و بهداشت كار بتوان گام موثری در راستای سلامت هر چه بیشتر نیروی کار برداشت.

موفق و پیروز باشید

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای شهرستان بروجرد