ارسال ۳ ماهه آمار پسماند کارخانجات

کلیه کارخانجات محترم شهرستان بروجرد با سلام احتراما دستور فرمائید مسئول بهداشت حرفه ای آن شرکت/کارخانه فرم پسماند ارسالی ذیل را بصورت ۳ ماهه( تابستان

۲۲ شهریور، ۱۳۹۷ بخش نامه ها

تکمیل فرم اطلاعات مواد شیمیائی مصرفی و موجود

با سلام بدینوسیله به اطلاع کلیه کارشناسان بهداشت حرفه ای کارخانجات  شهرستان بروجرد میرساند فرم اطلاعات موادشیمیائی موجود و مصرفی را بر اساس فایل ارسالی

۱۵ مرداد، ۱۳۹۷ بخش نامه ها

اطلاعیه متقاضیان تاسیس آموزشگاه بهداشت حرفه ای

اطلاعیه تاسیس آموزشگاه بهداشت حرفه ای

۳۰ بهمن، ۱۳۹۶ اخبار و مطالب علمی

کارگاه آموزشی ارگونومی در محیط کار(۵)

%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%

۱۲ شهریور، ۱۳۹۶ همایش ها

ارسال آمار ارگونومی در قالب فرمهای سه ماهه

imgimg _۰۰۰۱img _۰۰۰۲img _۰۰۰۳img_ ۰۰۰۴img _%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%

۱۷ خرداد، ۱۳۹۶ بخش نامه ها
برگشت به بالا تمام حقوق برای واحد مهندسی بهداشت حرفه ایی مرکز بهداشت بروجرد محفوظ است
پوسته از تمپ‌ها